Diecezja Koszalińsko

Kołobrzeska

 

Strona główna

 

Biskupi

 

 

Instytucje diecezjalne

 

Życie diecezji

 

Kapłani

 

Diecezja

 

Dekanaty i parafie

 

Zgromadzenia zakonne

 

Linki

 

Biskup Ordynariusz

ORDYNARIUSZ DIECEZJI KOSZALIŃSKO-KOŁOBRZESKIEJ
JE. BISKUP EDWARD DAJCZAK

Urodził się 16 lutego 1949 r. w Świebodzinie. Po ukończeniu Wyższego Seminarium Duchowego w Gościkowie-Paradyżu w dniu 15 czerwca 1975 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk bp. Wilhelma Pluty w katedrze gorzowskiej. Po święceniach pracował jako wikariusz w parafiach: Kargowa (lipiec 1975), Kostrzyn n/Odrą (1975-78), Zielona Góra - Najśw. Zbawiciela (1978-85).

Od września 1985 r. podjął pracę w Kurii Biskupiej w Gorzowie Wlkp. w charakterze dyrektora Diecezjalnego Duszpasterstwa Charytatywnego. Funkcję tę pełnił do września 1988 r. Od marca 1989 r. został członkiem Komisji Charytatywnej Episkopatu Polski. W okresie od grudnia 1986 r. do sierpnia 1988 r. pełnił funkcję sekretarza biskupa diecezjalnego Józefa Michalika. W latach 1988-90 był ojcem duchownym seminarium w Gościkowie-Paradyżu, a w latach 1990-96 był rektorem tegoż seminarium.

W dniu 15 grudnia 1989 roku został mianowany biskupem pomocniczym gorzowskim (tyt. Azura). Sakrę biskupią przyjął 6 stycznia 1990 w Rzymie z rąk Ojca Świętego Jana Pawła II. 23 czerwca 2007 r. Benedykt XVI mianował go ordynariuszem diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Kanoniczne objęcie diecezji nastąpiło 9 lipca 2007 r. w katedrze w Koszalinie. Ingres do katedry koszalińskiej odbył się 11 sierpnia 2007 r., natomiast ingres do bazyliki konkatedralnej w Kołobrzegu 12 sierpnia 2007 r.

 

Poznaj znaczenie herbu biskupa Edwarda

 

zam. ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 25, skr. p. 167, 75-062 Koszalin

tel. (94) 343 87 10, (94) 343 87 11, fax: (94) 343 87 39

;

do góry

(C) 2007-2008 Diecezja Koszalińsko-Kołobrzeska